Boll, vatten och lek.
Så fungerar Poolkampen Info till deltagande föreningar Utbildning Blanketter och material Kontakt

Rekrytering

Rekryteringsfilm –  Svenska Simförbundets rekryterings film

Informationsfolder barn* – Folder att dela ut till barn på skolor mm. Det finns plats för föreningen att skriva egen information.

Affisch* – 50×70 cm stor affisch om Poolkampen med plats för föreningen att skriva egen  information.

Rekryteringstips – 10 tips på hur föreningen kan gå till väga för att rekrytera nya barn till Poolkampsgrupperna.

Uppstartshjälp

Uppstartsstöd – Ansökningsblankett för föreningar som vill ha fri hjälp av en konsulent när de startar upp Poolkampen.

Startpaket – Blankett för Idrottslyftsansökan för matrielsubventionering samt instruktioner för hur materielen ska beställas.

Uppstart – Här kan man läsa om hur man startar upp Poolkampen

Turnering
Spelschema – Excelfil som automatiskt genererar ett spelschema till turneringen.
Turneringsbeskrivning* – Folder som beskriver hur en Poolkamp (turnering) går till.
Turneringsmanual – All information den arrangerande föreningen behöver.

Träning

Märken* – De märken, medaljer och pokal som ska uppnås under varje termin.

Kursplaner* – Kursplaner för sex terminers träning i Poolkampen.

DVD – Poolkampens DVD med teknikbeskrivning och alla övningar från kursplanerna.
DVD:n kostar 199 kr och beställs från Holmbergs. Tel: 040-660 66 69, e-post: distribution@holmbergs.com. Artikelnummer 103161.

Övrigt

Reseräkning

Utläggsräkning

*Beställs i tryckt form genom att kontakta Roger Sjösten.

Alla simföreningar i Sverige får gärna använda de elektroniska underlagen till rekrytering, hemsida etc.