Boll, vatten och lek.
Så fungerar Poolkampen Info till deltagande föreningar Utbildning Blanketter och material Kontakt

Utbildningsstruktur
Sedan 2013 har vattenpolons ledarutbildning en ny uppbyggnad i tre nivåer och i två inriktningar – ungdom och junior/senior. Vattenpolodelen till Simlinjeassistent är igång och Instruktörsutbildningen kommer att erbjudas från hösten 2014. Övriga vattenpoloutbildningar kommer att introduceras kontinuerligt efterhand som tillräckligt många tränare utbildat sig.

  • Simlinjeassistent och Simlinjeinstruktör arrangeras av distrikten gemensamt för simning och vattenpolo
  • Plattformen och GTU 1 och 2 arrangeras av SISU-distrikten
  • Vattenpolodelarna till Simlinjeassistent, Simlinjeinstruktör och Licensierad Vattenpolotränare arrangeras centralt av Svenska Simförbundet.

Vattenpolodelen i både utbildningen till Simlinjeassistent och till Simlinjeinstruktör 7-13 arrangeras minst en gång per år.

Här kan du som är utbildad se var du valideras in i den nya strukturen

Tabell

Förkunskapskrav och åldersgräns
Simlinjeassistent: 15årsgräns för Plattformen och vattenpolodelen, 16årsgräns för övriga delar.
Övriga utbildningar: 18årsgräns. Godkänd på föregående steg i utbildningsstrukturen.
Godkänd och aktualiserad HLR-utbildning är förkunskapskrav för alla utbildningssteg.

Utbildningsstöd
Assistentutbildningen: Idrottslyftet står för utbildningskostnader överstigande 200 kr vid varje delutbildning (totalt 4st).
Övriga utbildningar: Idrottslyftet subventionerar utbildningskostnaden med 1000 kr vid varje utbildning/delutbildning.
För mer info läs här.

Nästa kurstillfälle
Vattenpolodelen av “Simlinjeassistent vattenpolo” arrangeras nästa gång 21-22:e maj 2016 i Stockholm för att komma till inbjudan klicka  HÄR! Senaste anmälningsdagen är 17 april.
Vattenpolodelen av “Simlinjeinstruktör vattenpolo” kommer att arrangeras under våren 2016.
Inbjudningar kommer att publiceras på Poolkampens och på Svenska Simförbundets hemsida samt skickas ut till föreningarnas kontaktpersoner.