Avgift

Avgift

Deltagaravgift Poolkamp
Alla som deltar på en Poolkamp kommer att registreras hos Svenska Simförbundet och föreningen kommer att faktureras 150 kr per deltagare, fakturera skickas från Svenska Simförbundet till föreningarna. 

Registrera era deltagare i FX innan turneringen, justeringar kan göras på plats.

Lagavgift
Lagavgiften för att delta i turneringsspelet är 0 kr.