Rekrytering

Rekrytering

Poolkampen bygger gradvis, under sex terminer, upp barnens kunskaper från simkunnighet till att i tolvårsåldern ha lärt sig grunderna för att bli en duktig vattenpolospelare. För att lyckas med detta är det viktigt att föreningen har en genomtänkt rekryteringsstrategi och att alla föreningar rekryterar barn i samma ålder varje år. Tips om hur man ska gå till väga med rekryteringen kan man få genom exemplen i foldern ”Rekryteringsprojekt” som finns att ladda ner här.

Poolkampen har även tagit fram en affisch för att synas och informationsbroschyrer att dela ut till barnen. På både affisch och broschyr finns det plats för föreningen att själva skriva information om ett ”prova på”-tillfälle eller liknande. Affischer och broschyrer är gratis för alla simidrottsföreningar. Skicka beställningen till roger.sjosten@simforbundet.se.

Många projekt kan få stöd från Idrottslyftet, läs gärna mer om det på Svenska Simförbundets hemsida. För att komma dit klicka här.

Svenska Simförbundet har spelat in en film om vattenpolo. Med hjälp utav filmen kan man gå ut till barn och ungdomarna och visa upp den. Det kan vara en jättebra rekryterings hjälpmedel. Filmen hittar ni här.