Träning

Träning

För att förenkla för tränare och föreningar har Poolkampen tagit fram kursplaner för sex terminer. Alla övningar visas på en DVD och nivån stegras gradvis. Kopplat till kursplanerna finns det totalt 8 st Poolkampen-märken som fungerar som en morot för barn och tränare och även som avstämning för att se vilka som är redo för nästa del i kursplanen.

Kursplaner och märken är gratis för alla simidrottsföreningar och beställs genom att kontakta Roger Sjösten. DVD:n beställs från Holmbergs. Se mer information under “Blanketter & material“.